TM loonvoermengbedrijf & agrarische dienstverlening is een jonge onderneming die zich richt op allerlei werkzaamheden in de agrarische sector. TM is afgeleid van de namen Timo en Michel. 

TM agrarische dienstverlening voert werkzaamheden uit op diverse agrarische bedrijven;
- Melkveebedrijven
- Pluimveebedrijven
- Varkensbedrijven
- Geitenbedrijven
- Kalverbedrijven 

Daarnaast werkt TM ook met uitzendkrachten.

TM loonvoermengbedrijf werkt met een Trioliet Triotrac voersysteem. Dit is een zelfrijdende voermengwagen.

Gemengd laten voeren biedt u de volgende voordelen;
- Arbeidsefficiëntie
- Een gezonde veestapel doordat ze dagelijks hetzelfde rantsoen krijgen
- Een verbeterde drogestof opname door het vee, wat zeer nuttig is voor de melkproductie
- Koeien kunnen het voer niet uitsorteren
- Nette afgewerkte kuilen
- Geen voerresten
- Stabiele penswerking
- Bijproducten als structuur en mineralen zijn eenvoudig door het rantsoen te mengen
- Efficiënte omgang met het voer, door het mengen ervan
- Veehouder heeft meer tijd om het bedrijf te optimaliseren